LEGYEN ÖNBŐL IS NEMZETI KOORDINÁTOR

MOVING SCHOOL Díj útmutató nemzeti koordinátoroknak

Mi a MOVING School Díj?

A MOVING SCHOOL Díj lehetővé teszi az iskolák számára, hogy értékeljék és összehasonlítsák sport- és testmozgással kapcsolatos programjaikat, gyakorlatukat más európai országok iskoláival, annak érdekében, hogy jobbá, hatékonyabbá tegye a testmozgásra, testnevelésre és diáksportra vonatkozó tevékenységét.

A Moving Schools Díj három dimenzióban vizsgálja az iskolák tevékenységét.

 • Testnevelés az iskolákban (oktatási tanfolyamként és a tanterv részeként), a minőségi testnevelés perspektívájából
 • Tanórán kívüli testmozgás-programok, amelyek középpontjában az egészségfejlesztő testmozgás áll (a továbbiakban: HEPA), amelyeket az iskolák vagy a tanulók szerveznek.
 • Iskolai vagy más néven diáksport (verseny- vagy nem-verseny jellegű, szervezett foglalkozások, események iskolán belül vagy azon kívül

A minősítés megszerzéséhez az iskoláknak először regisztrálniuk kell a weboldalon. A regisztrációval az iskolák a MOVING School Díj hálózat részévé válnak. A Moving Schools Díj két lépcsőben nyerhető el.

 • Az első szint a három dimenzióra vonatkozóan gyűjti össze azokat az alapvetően szükséges szempontokat, amik a második szintre való lépéshez szükségesek. 28 kérdés található benne, a testmozgás, a testnevelés és az iskolai sport dimenzióival kapcsolatban. A második szintre való lépéshez az iskoláknak IGEN-nel kell tudniuk válaszolni minden kérdésre. Nemleges válasz esetén az iskolák javaslatokat, tanácsokat kapnak arra vonatkozóan, mit érdemes fejleszteniük.
 • A második szint egy online önértékelési folyamat, melynek három szintű díjazása van: bronz, ezüst és arany. A második szinten a díj elnyerése érdekében az iskolának dokumentumokat kell feltöltenie az önértékelés alátámasztására.

Ahhoz, hogy az iskola elérje a bronz szintet:

 • IGEN-nel kell válaszolnia (és igazolnia kell tudnia) minden alapvető kérdésre mindhárom dimenzióban

Ahhoz, hogy az iskola elérje az ezüst szintet:

 • IGEN-nel kell válaszolnia (és igazolnia kell tudnia) minden alapvető kérdésre mindhárom dimenzióban
 • És egy kérdés kivételével IGEN-nel kell válaszolni a választható kérdésekre, egy választott dimenzióban

Ahhoz, hogy az iskola elérje az arany szintet:

 • IGEN-nel kell válaszolnia (és igazolnia kell tudnia) minden alapvető kérdésre mindhárom dimenzióban
 • És egy kérdés kivételével IGEN-nel kell válaszolni a választható kérdésekre, mindhárom dimenzióban

Alapelvek

 • A minősítések három évig maradnak érvényben
 • Az iskolák a tanév során májusig bezárólag bármikor jelentkezhetnek.
 • A minősítések a következő tanév kezdetével lépnek hatályba.
 • A díjazott iskolák az elért szintet igazoló oklevelet és logót kapnak.
 • nA díj elnyerése feljogosítja az iskolákat, hogy a teljesítményük elismerését szolgáló logót a saját weboldalukon, levélpapíron és az iskolában megjelenítsék.

MIÉRT legyen az Ön szervezete országának MOVING Schools Díj nemzeti koordinátorává?

A MOVING Schools Díj nemzeti koordinátora feladata, hogy

 • minél több iskolát vonjon be a MOVING Schools Díj promóciója során.
 • az iskolák működésében érintett kulcsszereplők felé népszerűsítse a díjat és annak előnyeit.
 • rendszeresen értékelje az iskolák teljesítményét.

Ennek a szerepnek van bizonyos minimum igénye, de jól rászabható a tagállami vagy szervezeti igényekre. Minden nemzeti koordinátor aláír egy megállapodást a Moving Schools Díjat működtető konzorciumi partnerekkel, amely rögzíti az kötelezettségeket, jogokat és előnyöket ugyanúgy, ahogy a tagország specifikus tényezőket.

A nemzeti koordinátor szerep számos előnnyel jár. Az hogy melyik lesz ezek közül a legjelentősebb, függ a tagország jellegzetességeitől és a nemzeti koordinátor szervezet profiljától, céljaitól.

A Moving School Díj nemzeti koordinátor szerep előnyei lehetnek

 • A Moving Schools Díj exkluzív jogai az adott tagországban
 • Annak a joga, hogy az iskoláknak díj ellenében nyújtson segítséget a különböző szintek elérése során (a küólönböző árszinteket a Moving School Díj hálózata közösen állapítja meg)
 • A Moving School Díj átadójának szervezési jogai, szponzor allokáció nemzeti szinten
 • Hozzáférés a központi adatbázishoz mind a nemzeti szintű adatokhoz, mind a nemzetközi összesített adatokhoz.
 • Az iskolák erősségeit, gyengeségeit érintő országon belüli és nemzetközi elemzésekhez, kimutatásokhoz.
 • Egy specifikus szolgáltatás jogai (maga a védjegy), önállóan vagy egyéb iskolákra irányuló szolgáltatáscsomag részeként.
 • Támogatás a Moving School Díj hálózatának részéről a minél hatékonyabb védjegy-felhasználás érdekében.
 • Egy erős európai koordinátor hálózatban való részvétel, amely mindig kész az együttműködésre, és a segítségnyújtásra.
 • A Moving School Díj promóciós jogai a nemzeti szintű politikai és egyéb érdekérvényesítési folyamatokban, a Moving Schools Díj hálózatának segítségével.

A Nemzeti koordinátor szerep önmagában nem jogosít fel az iskolák direkt megkeresésére, ehhez az adott ország felelős szervének hozzájárulása is szükségers lehet.

Hol lehet használni a Moving School Díj megjelölést az Ön országában?

A Nemzeti koordinátornak joga van kijelölni azt az iskolát, ami használhatja a Moving School Díj megnevezést.

A tagországra jellemző tényezőktől függően a oving Schools Díj pilot-olható kevés iskola részvételével, akár regionálisan, majd egyre bővülő körben.

A Moving Schools Díj olyan iskolák számára áll rendelkezésre, ahol a tanulók életkora nem haladja meg a 18 évet. Az adott ország iskolarendszere, illetve az adott iskola vonatkozásában a védjegy alkalmazása, odaítélése eltérhet ettől.

A nemzeti koordinátor létrehozhat együttműködési megállapodásokat a Moving School Díj odaítélése és támogatása érdekében, ám a védjegy használatának és alkalmazásának jogait nem adhatja át más szervezetnek.